Velkommen til KropsKompasset

Hos KropsKompasset får du gennem træning, bevægelse og behandling en øget indsigt i de signaler din krop sender dig. Ved at opøve din kropsbevidsthed, styrker du din evne til at forstå dig selv og mærke dine behov.

Din krop er et billede af dit liv og dine levede erfaringer. Alt sammen kommer til udtryk gennem dit bevægemønster, dine spændinger og dit åndedræt. Nogle gange har vi i kortere eller længere perioder glemt at lytte til vores krop. Det kan føre til forskellige skavanker, mere eller mindre diffuse smerter eller stress-symptomer.

KropsKompasset har fokus på dig og din situation. Gennem en øget kropsbevidsthed hjælper jeg dig til at få øje på dine personlige ressourcer. Metoden er psykomotorisk træning, bevægelse og behandling.

Psykomotorisk træning, bevægelse og behandling er en bevidstgørende metode, der bl.a. kan afhjælpe:

  • Smerter i led og muskler
  • Stress-symptomer
  • Spændingshovedpine
  • Angst
  • Kropslig uro
  • Søvnproblematikker.

Min vision er at inspirere dig til mere bevægelse. Jeg ønsker, at vise dig, hvordan du gennem bevidst aktivitet, kan finde de ressourcer, du har brug for til at mestre netop dine udfordringer – både fysisk og psykisk.

Den undervisning, du modtager hos KropsKompasset, er bygget op om principperne for funktionel træning, hvor der fokuseres på styrke, stabilitet, mobilitet, kredsløb og afspænding.

Min viden tager udgangspunkt i:

Træningsfysiologi – hvad træning gør ved din krop, dine sanser og din organisme.

Anatomi – hvilke muskler du bruger til en specifik øvelse, og hvordan øvelsen bedst tilpasses dit udgangspunkt.

Psykologi – krop-psyke-dynamikker; hvordan krop og psyke påvirkes gensidigt gennem træning og bevægelse.
kompas